0224 223 77 09

Menu

Hizmetlerimiz

Yurtiçi ve yurtdışında mühendislik yapılarının tasarımı ve inşasında ihtiyaç duyulan ‘’ zemin araştırmaları (jeolojik – jeofizik etütler), arazi deneyleri, maden

Elektrik Özdirenç Etüd

HGA Mühendislik Elektrik Özdirenç Etüdleri (Rezistivite) Yeryüzünün belirli noktalarından akım elektrotları yardımıyla yere elektrik akımı uygulanır. Bu alanın yer kabuğunda

Mikrotremör

HGA Mühendislik Mikrotremör Uygulamaları Yer yüzeyinde kayıt edilebilen; aynı zamanda, zayıf ve düşük genlikli titreşimler mikrotremor olarak isimlendirilir. Mikrotremorların genliği

Jeoradar

HGA Mühendislik Jeoradar Uygulamaları Yeraltı Radarı veya genel adıyla Jeoradar ( GPR: Ground Penetrating Radar ) yöntemi, yakın yüzey araştırmalar

Sismik Masw – Remi

HGA Mühendislik Masw ve Remi Uygulamaları Yüzey dalgası analiz yöntemlerinde, yer altındaki tabakalı yapıların kesme dalgası hızının ( Vs )

Sismik Kırılma

HGA Mühendislik Sismik Kırılma ve Yansıma Etüdleri Sismik yöntemde bir kaynakla oluşturulan elastik dalgaların yer içinde kırılarak veya yansıyarak yayılmalarına

Yeraltı Suyu Araştırma

HGA Mühendislik Yeraltı Suyu Araştırma ve Ruhsatlandırma Derinde olan su taşıyan formasyonlardan en verimli şekilde yararlanmak için mümkün olan en

Maden Sondajı

HGA Mühendislik Maden Sondajı Yeraltında bulunan kömür, metalik maden, doğalgaz, petrol vb. kaynaklar hakkında veri toplamak, analizini yapmak ve işletmelerde

Zemin Sondajı

HGA Mühendislik Zemin Sondajı Zemin Sondajı; yer altı yapısı hakkında veri toplamak amacıyla yapılır. Sondaj çalışmaları esnasında yer altının jeolojik

Mühendislik Jeolojisi

HGA Mühendislik Mühendislik Jeolojisi Mühendislik işlerinin yerleştirilmesi, tasarlanması, yapılması, işletilmesi ve bakılmasına etkiyen jeoloji faktörlerinin tanınmasını ve elverişli bir yolda

WhatsApp chat