0224 223 77 09

Menu

Hizmetlerimiz

Yurtiçi ve yurtdışında mühendislik yapılarının tasarımı ve inşasında ihtiyaç duyulan ‘’ zemin araştırmaları (jeolojik – jeofizik etütler), arazi deneyleri, maden bölgesi etütleri, yeraltı su araştırma etütleri ve kesin tespiti, tasarım, danışmanlık ve kontrollük, sayısal modellerine ve yazılım’’ konularında hizmet vermeye devam etmektedir.

Zemin Etüdü
Zemin Etüdü

Zemin etüdü, bahse konu olan alanın üzerine yapılacak yapılara ait..

Mühendislik Jeolojisi
Mühendislik Jeolojisi

Mühendislik işlerinin yerleştirilmesi, tasarlanması, yapılması, işletilmesi ve…

Zemin Sondajı
Zemin Sondajı

Zemin Sondajı; yer altı yapısı hakkında veri toplamak amacıyla yapılır. Sondaj… 

Maden Sondajı
Maden Sondajı

Yeraltında bulunan kömür, metalik maden, doğalgaz, petrol vb. kaynaklar..

Yeraltı Suyu Araştırma
Yeraltı Suyu Araştırma

Derinde olan su taşıyan formasyonlardan en verimli şekilde yararlanmak…

Sismik Kırılma
Sismik Kırılma

Sismik yöntemde bir kaynakla oluşturulan elastik dalgaların yer içinde kırılarak … 

Sismik Masw-Remi
Sismik Masw-Remi

Yüzey dalgası analiz yöntemlerinde, yer altındaki tabakalı yapıların kesme…

Jeoradar
Jeoradar

Yeraltı Radarı veya genel adıyla Jeoradar ( GPR: Ground Penetrating Radar ) yöntemi …

Mikrotremör
Mikrotremör

Yer yüzeyinde kayıt edilebilen; aynı zamanda, zayıf ve düşük genlikli…

Elektrik Özdirenç Etüdleri
Elektrik Özdirenç Etüdleri


Yeryüzünün belirli noktalarından akım elektrotları yardımıyla yere…

WhatsApp chat