0224 223 77 09

Menu

Mühendislik Jeolojisi

HGA Mühendislik Mühendislik Jeolojisi


Mühendislik işlerinin yerleştirilmesi, tasarlanması, yapılması, işletilmesi ve bakılmasına etkiyen jeoloji faktörlerinin tanınmasını ve elverişli bir yolda ele alınmasını sağlamak amacıyla jeoloji biliminin mühendislik olayına özgülenmesidir. Yani Bayındırlık işlerine uygulanmasıdır. Uygulamalı jeoloji ise; yol, baraj, tünel, bina v.b. gibi mühendislik yapılarının inşa edilmesi ve faaliyete geçirilmesi için gerekli jeolojik parametrelerinin incelenmesidir.

WhatsApp chat