0224 223 77 09

Menu

HGA Mühendislik

Kalite Politikamız

İşveren isteklerini yönlendirmek ve bu isteklere maksimum düzeyde uymak. Projeleri iş başına ve teknik şartnamelere uygun olarak zamanında bitirmek ve teslim etmek. Çağın gerektirdiği modern ve geçerli yöntem, teknoloji, bilgi ve yönetim sistemlerini kullanmak, bu amaçla gerekli araştırma ve yatırımdan kaçınmamak. Çalışılan kurumların yasal düzenlemelerine ve zorunlu standartlarına uymak.
İş süreçlerinin analizi ve geliştirilmesi sonucunda iyileştirme faaliyetlerini çalışanların doğal davranışı haline getirmek. İş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma kriterlerinden taviz vermeyecek şekilde kontrol ve takip sistemlerini kurmak ve uygulamak.
Müşteri beklentilerinin üzerine geçmeyi temel politika olarak benimsemek, hedeflerine ulaşma yolunda etkin ve verimli bir entegre yönetim sistemi uygulamak ve sistemini sürekli iyileştirmek için gerekli kaynakları kullanmak.

Güven ARSLAN

Jeofizik Mühendisi
HGA MÜHENDİSLİK

Elektrik Özdirenç Etüd

HGA Mühendislik Elektrik Özdirenç Etüdleri (Rezistivite) Yeryüzünün belirli noktalarından akım elektrotları yardımıyla yere elektrik akımı uygulanır. Bu alanın yer kabuğunda meydan getirdiği potansiyelin ölçülmesiyle yerin görünür özdirenç değerleri hesaplanır. Bu görünür özdirenç değerleri çeşitli değerlendirme yöntemleriyle gerçek özdirenç değerlerine dönüştürülür. Schlumberger elektrot açılımında da bir doğru boyunca akım ve gerilim elektrotları simetrik olarak yerleştirilmiştir. Gerilim…

Devamını Oku

Jeoradar

HGA Mühendislik Jeoradar Uygulamaları Yeraltı Radarı veya genel adıyla Jeoradar ( GPR: Ground Penetrating Radar ) yöntemi, yakın yüzey araştırmalar için kullanılan yüksek frekanslı elektromanyetik prensip ile çalışan bir jeofizik yöntemdir. Yakın yüzey tanımı özellikle jeoteknik çalışmalar düşünüldüğünde yapı duvar – taban – tavan araştırmalarından ( 0 – 2 metre arası girişim derinliğinden ) derin…

Devamını Oku

Maden Sondajı

HGA Mühendislik Maden Sondajı Yeraltında bulunan kömür, metalik maden, doğalgaz, petrol vb. kaynaklar hakkında veri toplamak, analizini yapmak ve işletmelerde üretime geçmek amacı ile kuyu açmak için yapılan işlemlere maden sondajı denir. Aranması öngörülen maddelerin ( yeraltı doğal zenginliklerin ) yeraltında varlığının olup olmadığının saptanması, maden varsa rezervine ne kadar miktarda olduğunun ortaya çıkartılması amacı…

Devamını Oku

Mikrotremör

HGA Mühendislik Mikrotremör Uygulamaları Yer yüzeyinde kayıt edilebilen; aynı zamanda, zayıf ve düşük genlikli titreşimler mikrotremor olarak isimlendirilir. Mikrotremorların genliği genel olarak çok küçüktür ve yer değiştirmeleri 10 – 4 ve 10 – 2 mm düzeyinde olup insanların algılayabileceği sınırın altındadır. Bu şekliyle mikrotremor ölçümleri, doğal kaynaklı bir yöntemdir. Ayrıca mikrotremorlar, geleneksel sismik metotların aksine…

Devamını Oku

Mühendislik Jeolojisi

HGA Mühendislik Mühendislik Jeolojisi Mühendislik işlerinin yerleştirilmesi, tasarlanması, yapılması, işletilmesi ve bakılmasına etkiyen jeoloji faktörlerinin tanınmasını ve elverişli bir yolda ele alınmasını sağlamak amacıyla jeoloji biliminin mühendislik olayına özgülenmesidir. Yani Bayındırlık işlerine uygulanmasıdır. Uygulamalı jeoloji ise; yol, baraj, tünel, bina v.b. gibi mühendislik yapılarının inşa edilmesi ve faaliyete geçirilmesi için gerekli jeolojik parametrelerinin incelenmesidir.

Devamını Oku

Sismik Kırılma

HGA Mühendislik Sismik Kırılma ve Yansıma Etüdleri Sismik yöntemde bir kaynakla oluşturulan elastik dalgaların yer içinde kırılarak veya yansıyarak yayılmalarına ilişkin yol alış zamanları ölçülür. Bu zaman-uzaklık kayıtları daha sonra uygun yöntemlerle işlenerek katmanlı ortamların kalınlık ve sismik dalga hızlarını belirleyen yer altı modelleri oluşturulur. Sismik dalgaları üretmek için patlayıcılar ve diğer enerji kaynakları, bunun…

Devamını Oku

Sismik Masw – Remi

HGA Mühendislik Masw ve Remi Uygulamaları Yüzey dalgası analiz yöntemlerinde, yer altındaki tabakalı yapıların kesme dalgası hızının ( Vs ) derinlikle değişiminin hesaplanması amacıyla Rayleigh dalgasının dispersif özelliğinden faydalanır. Yüzey dalgası yöntemleri aktif kaynaklı ve pasif kaynaklı yöntemler olmak üzere iki ana grup altında toplanabilir. Pasif kaynaklı yöntemler daha derin nüfus gücüne sahiptir. Özellikle ana…

Devamını Oku

Yeraltı Suyu Araştırma

HGA Mühendislik Yeraltı Suyu Araştırma ve Ruhsatlandırma Derinde olan su taşıyan formasyonlardan en verimli şekilde yararlanmak için mümkün olan en iyi yöntem sondaj ile kuyu açmaktır. Sondaj Yöntemi; -Darbeli -Rotari -Birleşik ( kombine ) olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır. Delme işlemi jeolojik formasyonun litolojik özelliklerini hangisini gerektiriyorsa o yöntem uygulanmalı ve bir kuyunun değişik kısımları…

Devamını Oku

Zemin Etüdü

HGA Mühendislik Zemin Etüdü Zemin etüdü, bahse konu olan alanın üzerine yapılacak yapılara ait tasarım aşamasında kullanılacak zemin bilgilerinin tespit edildiği; değişik katmanlarda yer alan toprak – taş türü, bölgenin deprem riski açısından risk derecesi, olası bir fay hattına olan uzaklığı gibi özelliklerin detaylı olarak yapılan incelemeler neticesinde inşaata elverişli olup olmadığı konusunda elde edilen…

Devamını Oku

Zemin Sondajı

HGA Mühendislik Zemin Sondajı Zemin Sondajı; yer altı yapısı hakkında veri toplamak amacıyla yapılır. Sondaj çalışmaları esnasında yer altının jeolojik türü, dolgu kalınlığı, yeraltı su seviyesi, zemin profili, yoğunluklarını vb. özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanır. Zemin sondaj logları hazırlanmaktadır. Zemin ortamında ( kum – kil – silt – çakıl ) SPT ( standart penetration test )…

Devamını Oku

WhatsApp chat