x
H G A
m ü h e n d i s l i k
  • info@hga.com.tr
  • Konak Mh. Şenocak Sk. İltuğ İş No: 2 Nilüfer / BURSA

Mikrotremör Uygulamaları

Mikrotremör Uygulamaları
HGA Mühendislik

Mikrotremör Uygulamaları

Yer yüzeyinde kayıt edilebilen; aynı zamanda, zayıf ve düşük genlikli titreşimler mikrotremor olarak isimlendirilir. Mikrotremorların genliği genel olarak çok küçüktür ve yer değiştirmeleri 10 – 4 ve 10 – 2 mm düzeyinde olup insanların algılayabileceği sınırın altındadır. Bu şekliyle mikrotremor ölçümleri, doğal kaynaklı bir yöntemdir. Ayrıca mikrotremorlar, geleneksel sismik metotların aksine uygulanabilirliği, ucuzluğu ve sinyal/gürültü oranının düzeyi gibi güçlüklerin üstesinden gelmesinden dolayı tercih sebebidir. Zemine ait baskın periyot, zemin büyütmesi ve jeofizikçiler tarafından oldukça önemli bir parametre olan kayma dalga hızı ( Vs ) mikrotremorlar kullanılarak bulunabilir.

Zemin baskın periyodu genellikle tek istasyon ya da Nakamura ( 1989 ) tarafından geliştirilen yatay bileşenin düşey bileşene oranı ( Y / D ) kullanılarak verilmektedir. Aynı zamanda bu yöntem kullanılarak büyütme değerleri de verilebilmektedir. Fakat genelde zeminler homojen olmadığından bu yöntemi kullanarak bu değeri vermek tercih edilmemektedir.

Sismometrelerin çalışma prensibi yer hareketine uyumlu salınım yapan basit bir sarkacın elektrik akımı üretmesine dayanmaktadır. Salınım periyodu değiştikçe elektrik akımının şiddeti de değişmektedir. Tek bir yöndeki ( bileşen ) titreşimlere karşı duyarlı olabileceği gibi üç yöndeki hareketlere de duyarlı olan sismometreler mevcuttur.

Yukarı