x
H G A
m ü h e n d i s l i k
  • info@hga.com.tr
  • Konak Mh. Şenocak Sk. İltuğ İş No: 2 Nilüfer / BURSA

Zemin Sondajı

Zemin Sondajı
HGA Mühendislik

Zemin Sondajı

Zemin Sondajı; yer altı yapısı hakkında veri toplamak amacıyla yapılır. Sondaj çalışmaları esnasında yer altının jeolojik türü, dolgu kalınlığı, yeraltı su seviyesi, zemin profili, yoğunluklarını vb. özelliklerini belirlemek amacıyla uygulanır. Zemin sondaj logları hazırlanmaktadır. Zemin ortamında ( kum – kil – silt – çakıl ) SPT ( standart penetration test ) deneyleri yapılarak, zeminden shelby tüpü ile UD ( örselenmemiş numune ) alınmaktadır.

Alınan örselenmemiş numuneler yerinde etiketlenip, tüpün alt ve üst kesimleri hava almayacak şekilde parafinlenerek hemen laboratuara gönderilmektedir. Kaya ortamda ise karotiyer vasıtasıyla yüzde yüz karotlu ilerleme yapılarak kaya ortamın TCR ( toplam karot yüzdesi ), SCR ( Silindirik karot yüzdesi ), RQD ( kaya kalitesi ) değerleri belirlenmektedir.

Yukarı