x
H G A
m ü h e n d i s l i k
  • info@hga.com.tr
  • Konak Mh. Şenocak Sk. İltuğ İş No: 2 Nilüfer / BURSA

Sismik Kırılma ve Yansıma Etüdleri

Sismik Kırılma ve Yansıma Etüdleri
HGA Mühendislik

Sismik Kırılma ve Yansıma Etüdleri

Sismik yöntemde bir kaynakla oluşturulan elastik dalgaların yer içinde kırılarak veya yansıyarak yayılmalarına ilişkin yol alış zamanları ölçülür. Bu zaman-uzaklık kayıtları daha sonra uygun yöntemlerle işlenerek katmanlı ortamların kalınlık ve sismik dalga hızlarını belirleyen yer altı modelleri oluşturulur.

Sismik dalgaları üretmek için patlayıcılar ve diğer enerji kaynakları, bunun sonucu meydana gelen yer hareketini saptamak için de sismometre veya jeofon sistemleri kullanılır. Temel sismik arama tekniği sismik dalgaların üretilmesi ve kaynaklardan jeofon serilerine giden dalgalar için gerekli zamanı ölçmekten ibarettir.

Sismik Kırılma ve Yansıma Etüdleri
Yukarı